Títol de la publicació:

La Farga - Revista de Salt

Dipòsit legal

GI-356/1979 - GI-1586/1990

Registre capçalera

M-2475234

Editor

Associació La Farga - Revista de Salt

Telèfon Redacció

650 75 55 67

Adreça electrònica

lafarga@revistalafarga.cat

Adreça web

www.revistalafarga.cat

Consell de Redacció

  • Carme Torrent
  • Josep M. Pla
  • Anna Clarà
  • Eva Guillaumes
  • Agnès Cabezas
  • Robert Fàbregas
  • Carme Garriga
  • Júlia Pujolràs
  • Pilar Velázquez
  • Benet Boada