101 - gener-febrer 1989 102 - març 1989 103 - abril 1989 104 - maig 1989 105 - juny 1989 106 - juliol 1989
107 - setembre 1989 108 - novembre 1989 109 - gener-febrer 1990 110 - març 1990 111 - abril 1990 112 - maig-juny 1990
113 - juliol-agost 1990 114 - setembre 1990 115 - octubre 1990 116 - novembre 1990 117 - desembre 1990 118 - gener 1991
119 - febrer 1991 120 - març 1991 121 - abril 1991 122 - maig-juny 1991 123 - juliol-agost 1991 124 - setembre 1991
125 - octubre 1991 126 - novembre 1991 127 - gener 1992 128 - febrer 1992 129 - març 1992 130 - abril-maig 1992
131 - juny 1992 132 - juliol-agost 1992 133 - setembre 1992 134 - octubre 1992 135 - novembre 1992 136 - desembre 1992
137 - gener 1993 138 - febrer 1993 139 - març-abril 1993 140 - maig 1993 141 - juny 1993 142 - juliol-agost 1993
143 - octubre 1993 144 - desembre 1993 145 - gener 1994 146 - febrer 1994 147 - març-abril 1994 148 - maig 1994
149 - juny-juliol 1994 150 - agost 1994 151 - novembre 1994 152 - desembre 1994 153 - gener-febrer 1995 154 - març-abril 1995
155 - maig-juny 1995 156 - juliol-setembre 1995 157 - octubre 1995 158 - desembre 1995 159 - febrer-març 1996 160 - abril-maig 1996
161 - juny-agost 1996 162 - setembre 1996 163 - novembre 1996 164 - gener-febrer 1997 165 - abril-maig 1997 166 - juny-agost 1997
167 - octubre 1997 168 - desembre 1997 169 - febrer-març 1998 170 - abril-juny 1998 171 - agost-octubre 1998 172 - novembre 1998
173 - gener-març 1999 174 - abril-maig 1999 175 - agost 1999 176 - setembre 177 - novembre 1999 178 - gener-març 2000
179 - abril-juny 2000 180 - abril 2001 181 - maig 2001 182 - juny 2001 183 - setembre 2001 184 - octubre 2001
185 - novembre 2001 186 - desembre 2001 187 - gener 2002 188 - febrer 2002 189 - març 2002 190 - abril 2002
191 - maig 2002 192 - juny 2002 193 - setembre 2002 194 - octubre 2002 195 - novembre 2002 196 - desembre 2002
197 - gener 2003 198 - febrer 2003 199 - març 2003 200 - abril 2003