Page 4 - La Farga Suplement Estiu 2020
P. 4

FMS2020 · 42020
       FMS                   E  n començar aquest any 2020 ningú s’imaginava arribar als dies propers


                     de l’inici de la nostra Festa Major havent passat per una pandèmia mun-
                     dial, que encara no ens hem tret del cim, que ha afectat tantes persones
                   i capgirat tot el sistema econòmic mundial, amb efectes a tots els ciutadans
                   de la nostra vila de Salt.

                   Serà una Festa Major trista pel record dels conciutadans que ens han deixat
                   a causa del virus. Per la impossibilitat de portar a terme els habituals actes
                   musicals, lúdics i culturals típics d’aquestes diades i gaudir-ne. Pels efectes
                   econòmics que representa no poder muntar les també típiques barraques de
                   les Entitats saltenques, amb les garanties de seguretat sanitària, de les quals
                   es nodrien econòmicament durant els dies de festa mentre els ciutadans i es-
                   pectadors s’esplaiaven amb la música i trobades d’amics, familiars i coneguts
                   prenent un refresc.

                   Així i tot, volem celebrar-ho. Celebrar-ho amb els pocs actes que puguem
                   gaudir i que ens oferiran les Entitats de la vila. Celebrar-ho en companyia de
                   familiars i/o amics al voltant d’una taula amb un exquisit menú, dins les possi-
                   bilitats de cadascú. Celebrar-ho en dos o tres dies, encara que se’ns hagi tret
                   la festivitat del dissabte, festivitat del nostre patró Sant Jaume i Sant Cugat, i
                   com diu la dita: “Aquest any el Sant se’ns n’ha anat al cel”.

                   Al centre d’aquesta revista, Suplement d’Estiu, on cada any incorporem la
                   programació de tots els actes de la Festa Major, no hi trobareu gaires fulls, hi
                   haurà activitats que permetran portar-se a terme amb les garanties sanitàries
                   corresponents, però el consell de redacció no ha volgut caure davant de la
                   Covid-19, i per tant, tirem endavant la publicació d’aquesta revista, després
                   de les altres que hem publicat i continuarem fent al llarg de l’any. Revista sen-
                   zilla, millorable, que no volem deixar de publicar mentre tinguem els mitjans
                   sufi cients i l’empenta per fer-ho.

                   Després d’un llarg confi nament, amb les corresponents pèrdues emocionals,
                   econòmiques i de salut, no deixem que, per un curt període de temps, pu-
                   guem desconnectar, i tant petits com grans puguem gaudir de tots aquests
                   actes supletoris de la Festa Major, de diverses activitats culturals i lúdiques
                   que les Entitats saltenques portaran a terme a diferents llocs de Salt.

                   Consell de Redacció
   1   2   3   4   5   6   7   8   9