Page 3 - La Farga Suplement Estiu 2020
P. 3

ANY 2020 / XXXI – NÚM. 31                   EDITORIAL ..................................... 4
       Preu 2 euros
                                      SALUTACIÓ DE L’ALCALDE ...............6
       EDITA: Associació La Farga Revista de Salt
                                      COL·LABORACIÓ ............................8
       COORDINACIÓ: Manel Oliveras
       COORDINACIÓ DE DISSENY: Benet Boada              CUIDEM LES MASCOTES ...............36
       ADMINISTRACIÓ: Anna Clarà                   ACTES DE LA FESTA .......................40
       PUBLICITAT: Josep M. Pla
                                      TRADICIONS CATALANES ..............42
       CONSELL DE REDACCIÓ: Carme Torrent,
       Agnès Cabezas, Anna Clarà, Josep M. Pla,           ENTREVISTA ..................................44
       Manel Oliveras, Carme Garriga, Júlia Pujolràs,
       Pilar Velázquez i Benet Boada.                ARXIU MUNICIPAL .........................48

       COL·LABORACIONS: Joan Serrat, Robert Fabregas,        FOTOGRAFIA ................................50
       Fèlix Mussoll, Guillem Terribas, Frederic Mayol        CULTURA ......................................52
       (Arxiu Municipal-Salt), Jaume Prat, Xavier Cassany,
       Núria Heras, Pere Quero, - Escoles: FEDAC,          CINEMA .......................................64
       Pompeu Fabra - Marian Cuadrado Segura,
       Carme Vidal Burch i Maria Rodríguez Peral           SALUT ..........................................65
       de Les Cuineres de Salt, Gerard Taulé (Salt-XOM).
                                      ENSENYAMENT ............................66
       PORTADA: Oriol Massaguer | www.oriolmassaguer.com
       Títol: María                         NOTÍCIES .....................................70
       Tècnica: il·lustració digital
                                      PESSICS D’ART ..............................72
       CORRECCIÓ: CPNLP                       CUINERES DE SALT ........................74
       DISTRIBUCIÓ: Sergi Nieto, Roger Torramadé
       MAQUETACIÓ i IMPRESSIÓ: Impremta Pagès            MUNICIPI .....................................76
       Tel. 972 42 01 07 - ANGLÈS
       DIPÒSIT LEGAL: GI-1586/1990                  TEMPERATURES .............................78


         La Farga no se solidaritza necessàriament
       amb les opinions expressades en els articles signats
         i no es fa responsable del seu contingut.
          La Farga autoritza la reproducció
            dels articles sempre que
            s’indiqui la procedència.
                             PREMI TRES DE MARÇ 1989


                   Amb la
                   col·laboració de:
   1   2   3   4   5   6   7   8