Page 6 - La Farga 199
P. 6

Entrevista

           Passi-ho bé... Fins l'any que ve


      preocupar d'educar la gent que l'omplirà, de    pot arriscar a cedir el teatre a grups amateurs, a
      sensibilitzar-los, jo m'iré a gastar 36 euros per  perdre diners. Hi hauria d'haver una sala
      anar a veure un espectacle si no en tinc una    municipal, el que era abans can Panxut, on hi
      cultura? No, no ho faré.              tinguessin cabuda fins i tot les escoles que tenen
                               grups de teatre i problemes rai per actuar de cara
      Suposo que dins el grup hi ha un director, algú  al públic; perquè si no hi ha una altra sala queda
      que escull els guions…               tot molt tancat, a l'institut Vallvera déu n'hi do les
      Som una mica anàrquics, la iniciativa surt d'algú  obres que fan.
      que digui "a mi m'agrada aquesta obra i tinc
      ganes de tirar-la endavant", doncs vinga, cadascú  Hi ha planter per contiuar l'afició al teatre?
      a ocupar el lloc que li pertoca.          I tant! El que passa és que no poden situar-se per
                               falta d'espai, aquestes noies que fan uns cursets
      I a vegades l'obra no acaba d'encaixar i queda   actuen en un lloc petit, també hi ha immigrans
      arraconada.                    que els agradaria fer teatre, que seria una manera
      No, no, això no ens ha passat mai, ens costa molt  d'integrar-se, però han de pagar una matrícula i
      decidir, passem molt de temps llegint obres,    no poden, en canvi si hi hagués un local per als
      però quan l'hem escollida, sempre ha acabat a   aficionats serien molts els grups de teatre que
      l'escenari. El que no hem fet mai i aquí parlant-ne  sortirien. La Coma Cros és un projecte, sembla
      n'ha sortit la idea, és preguntar al públic quina que allà hi cabrà tothom, el que fa falta és que el
      obra els agradaria veure; veus, el dia 29, que   lloc destinat al teatre tingui l'estructura com a tal.
      estrenem, donarem una butlleta al públic perquè  Es parla d'uns contactes de l'Ajuntament amb el
      apuntin l'obra de teatre que els agradaria veure i  cine Núria; allà sí que seria un bon lloc per a tots
      ho tirarem endavant.                els grups de teatre de Salt, si ens el cedicin segur
                               que seria ben aprofitat, pels actors i pel públic.
      Quin cartell teniu a nivell de comarques.
      Déu n'hi do. A nivell de la província de Girona  Bé, els actors d'El Safareig volen fer
      estem entre els 4 o 5 primers i força sol.licitats,
      ens truquen i ens diuen què teniu. Doncs vinga,  teatre, ho porten a la sang, tenen moltes
      hauríeu de venir, el que passa és que hi ha pocs  coses a dir amb la il.lusió de tirar
      ajuntaments que vulguin dedicar una sala al    endavant per fer coses per Salt, que la
      teatre.                      gent s'hi senti bé amb les seves actuacions
                               i sobretot que els principiants tinguin un
      Està molt bé que vinguin companyies de renom    lloc on desenvolupar les seves actituds.
      de Barcelona, però el teatre amateur també
      hauria de tenir el seu lloc            T'encomanen el seu entusiasme.
      És clar, una empresa privada com és Bitó no es          Ramon Torramadé


       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11