Page 2 - La Farga 199
P. 2

Editorial
          Flor d'ametller
          Foto: Manel Xifra

                         TXAPAPOTE


                         Quin nom tan exòtic per a una empastifada tan negligent. Fins i tot
                         sembla l'anunci d'una atracció de fires amb espectacle inclòs. Tot
             Índex          controlat, fins i tot algun hilillo fugisser sense més conseqüència. Tot
                         controlat, com si el fuel del Prestigi estigués sotmès a la disciplina i
              Agenda        acatament de les vel.leïtats dels regidors del destí d'aquest tros de pell
               2         de brau. L'enfonsament del petrolier demostra la vulnerabilitat del
             Editorial       control del medi ambient i el descrèdit d'uns governans incapaços
                         d'enfrontar-se a l'especulació d'un liberalisme salvatge, que avantposa
               3
             Entrevista       els interessos del capital al respecte de la natura.
                         El poble gallec en pateix les conseqüències directes encara que
               4         repercutirà a tot l'Estat espanyol el resultat del desastre, pel gran cost
              Cultura        econòmic i social que representarà tapar la malifeta d'una
               7         incompetència total d'un govern irresponsable que encoloma el mort al
              Història       capità del vaixell, que va ser l'única ment clara en aquella situació. Ara,
               9         per tapar la boca dels perjudicats, hi aboquen els milions sense massa
             Actualitat       control d'on surten i on van a parar, amb l'espectativa d'algun aprofitat
               12         que ja en treu o en traurà els seus beneficis.
                         Mentre els (i)responsables de la desfeta se n'anaven de cacera o a
              Opinió        inaugurar exposicions com si no anés per a ells, les confraries de
               13         pescadors i voluntaris, a vegades inconscients de la perillositat del
            Ensenyament       producte, sense més eines que les mans i una galleda, intentaven
               16         recollir el fuel que contaminava quilòmetres i quilòmetres de costa.
              Esport        Si encara aquest desastre servís per analitzar-lo i treure'n les
               18         conseqüències evitables per proveir de millores la protecció del medi
            Gastronomia       natural, podríem dir que l'error és d'humans. Però no, serien patètics si
               19         no estiguessin tan desesperats i cecs en aquest esforç inútil de justificar
              Natura        l'injustificable, aquí no es permet cap investigació de res, no fos que
               20         sortissin a la llum productes difícils d'explicar, i el qui vulgui saber és un
          Informació Municipal     mal demócrata. La majoria absoluta al parlament i en mans d'un partit
                         absolutista sol donar aquests resultats: imposen el seu criteri peti qui
               22         peti i, en aquestes situacions, qui peta sempre és el ciutadà menys
             Poti-poti       protegit i amb menys recursos.
               23         Com ara, amb la nova llei de justícia. Per distreure la preocupació dels
                         ciutadans de l'emmerdada del "Prestigi", s'aprofita la por social que
                         puja o baixa segons els interessos polítics, per augmentar la presó als
                         terroristes i més als petits delinqüents, quan els grans lladres, aquells
                         que actuen amb guants de seda, pobrets, es passegen tranquil·lament
                         pel carrer i, al final, amb recursos i contrarecursos, o per bon
                         comportament, venç el temps estipulat pel delicte i encara queden com
                         uns senyors. No és aquesta la democràcia que necessitem, ni tampoc la
           La Farga no se solidaritza  justícia que s'aplica.
          necessàriament amb les opinions
         expressades en els articles signats. La  ANY XXIV NÚM 199 MARÇ DE 2003 COL·LABORACIONS: Jacobo
          Farga autoritza la reproducció dels  EDITA: Casal de Jubilats de Salt
          articles sempre que se n'indiqui la              Ruiz, Andreu Bover, Carla Casals,
              procedència      Passeig Verdaguer, 1      Irene Serra, Sergi Nuss, Josep
                         Tels 972 23 04 98, 972 23 85 78 Boó, Carme Bover, Ivan
                         A/e: lafarga_revista@terra.es  Bustamante,
                         COORDINADOR:     Ramon   CORRECCIÓ I ESTIL: Toni
                         Torramadé            Ruscalleda
                         CONSELL DE REDACCIÓ: Joan    DISTRIBUCIÓ: Josep Palmarola
                         Boada, Agapit Alonso i Pont,  ADMINISTRACIÓ: Joan Boada
            membre de         Ramon Torramadé, Andreu Bover,  IMPRESSIÓ: Imprempta Pagès
                         Salvador Sunyer, Jaume García,  DIPÒSIT LEGAL: GI-365-79
                         Anna Bonal, Carme Torrent,
                         Carles Bonet  Jordi Roura i Lluís
                         Mateu

                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7