Page 6 - La Farga 186
P. 6

Entrevista

                       Carles Mont


                       En Carles del Mercat, tal com és conegut per la gent que
                       freqüenta el mercat, sobretot dones, avui ens explica part de la
                       seva vida; té un caracter tan optimista i agradable que se n 'ha
                       de sortir de tot, ningú diria, si no el veiessis, que les paraules
                       surten d ’un home que va en cadira de rodes, es fa amb tothom
                       i tothom es fa amb ell. No sempre ha fet de venedor de cupons,
                       primer havia treballat en una empr-esa d ’automòbils i quan va
                       quedar a l’atur es va començar a moure en l'ambient dels
                       minusvàlids fins que va entrar a l’organització de l’ONCE. En
                       la qual ha passat molta part de la seva vida i en la qual, a més
                       de vendre'n els cupons, hi està molt involucrat en tot el que es
                       refereix a la seva estructura. Cal dir que en Carles és un home
                       animat i animós, ningú s'imaginaria -si no el veus, només
        Un minusvàlid ho tè fàcil per  sentint-lo-, el seu estat físic; aquesta minusvalía que li ve de
       entrar al seu cercle de venedors de  petit l ’ha assumida amb tota naturalitat; l ’experiència li diu -i
       l'ONCE?
                       recomana- que amb voluntat i alguna ajuda , no hi han
       No creguis, si reuneixes els
       requisits exigits i hi ha plaça  obstacles que no es puguin superar.
       vacant, de seguida. Has de presen­
       tar una sol·licitud i passar unes               moltes parades tancades i més el
                       cotxe i on vaig estar-hi 5 mesos,
       revisions; s’hi pot entrar per dues               dilluns, que no hi ha peix fresc. Si
                       fins que se’m va oferir una plaça al
       vessants, com a soci si tens una                l’Ajuntament no hi dóna un cop de
                       mercat de Salt, que va ser el
       visió qualificada com a cec, que hi               mà, malament ho veig. Les parades
                       primer lloc de vendre números dels
       entres directament, i una altra com              del mercat són botigues familiars
                       cecs. Primer hi varen haver dos
       a terballador si tens el grau                 que a l’hora de comprar el gènere
                       altres venedors que no els sortien
       necessari de minusvalia. Et fan uns              no poden competir amb les grans
                       els comptes i se’m va oferir la
       exàmens mèdics sobre la proposta                superfícies; la petita botiga no hi té
                       plaça, la veritat era que no em
       que fas, que en tot cas has de pagar              res a fer. I és clar, el comprador
                       guanyava gaire la vida, però
       import a l'avançada i si ets                  compara preus.
                       m'estalviava el viatge a Sant Feliu;
       considerat apte per entrar a                  I doncs...
                       poc a poc es va anar arreglant el
       l'organització, t’és retornat                 Mira, ara mateix, a les tardes ja
                       sou, encara que havia de sortir al
       l’import, si no t'entreguen l’estudi             vaig a vendre números al Consum
                       carrer per a fer el mínim, pensa
       de l’examen mèdic. Després cal                 per equilibrar la venda i veig a
                       que en aquell temps, a Salt, no hi
       esperar a la llista d'espera que es               venir que hauré de fer el canvi,
                       havia cap més venedor.
       resol per una baixa o per                    anar el matí al Consum; haig de
                       Així doncs, ja t ’has estabilitzat
       l’augment d'habitants d'una                  mirar d’estar al lloc on hi va més
                       No pensis, hi han el seus alts i
       població.                            gent.
                       baixos, fa un temps que el mercat
       Quan vares començar a vendre                  Com ho tens això dels
                       no va massa bé, s’ha notat molt la
       cupons?                             desplaçaments?
                       baixa de clientela al mercat des
       Ja fa 19 anys; vaig començar a                 Per traslladar-me ho faig amb un
                       que les grans superfícies s’han
       Sant Feliu de Guíxols on em                   cotxe que tinc adaptat, també
                       instal·lat a Girona i a Salt. El
       desplaçava cada dia amb el meu                 disposo d’una cadira elèctrica que
                       Mercat de Salt no va bé, hi ha
                                   ^MARGENAT!
            Comerç
             TURRÓ , S.A.
                                     ESPECIALITAT EN GELATS
         ^millOGUERDEM /OJINÀI^IlJTlliATGEFW ALACONSTRJCaÓ
                                     Abat Oliva,10 - Tel. 972 23 06 79
          Passeig dels Països Catalans, 56 - 17190 SALT  Major, 57 - Tel. 972 23 00 61
            Tel. 972 23 37 31 - Fax 972 24 11 81         17190 SALT
       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11