Page 5 - La Farga 155
P. 5

RECULL
        - Continuant amb la festa de   - La Casa de Cultura Les
       Sant Jordi, el Grup Rialles  Bernardes inicià el 5 d'abril un
       organitzà a la plaça Verdaguer,  curs de Balls de Saló que durarà
       juntament amb l'Agrupament   fins al 7 de juny.
       Escolta de Salt, un espectacle de
       danses i cançons a càrrec de  - Durant tot el mes d'abril,
       Ramon Romà, titulat "Farcell  també a la casa de les Bernardes,
       farcit".             es va poder veure l'exposició de  Salt, organitzà una llentiada i
                        Jordi Palmada, una retrospectiva  havaneres a benefici d'aquesta
        - Salt Sardanista també   1975-1995.            entitat. L'acte tingué lloc al
       participà en el 23 d'abril amb                Pavelló de Salt i el preu era de
       una audició de sardanes a càrrec  - El passat dissabte 13 de  1.000 pta. La venda de tiquets es
       de la Cobla Baix Empordà a la  maig, la Fundació Les Vetes, amb  fa al d. Major, 7 (Teixits Agell) i
       plaça de Mn. Cinto Verdaguer.  la col·laboració de les entitatsde al d. Major, 33 (Estanc n.1)

                             CES

         El Centre Excursionista Salt va fer els dies 22 i 23 d'abril una excursió a la Garrotxa, Pla
        de la Muntada, Talaixà, Salt de Núvia, Sant Aniol i Salt de Brull. A més, a més, el CES
        organitza classes d'escalada amb coneixements bàsics, i rocòdrom de paret. Totes les
        excursions tenen l'acompanyament d'un guia del Club.
                    CLUB D’ARQUERS DE SALT


          El passat dissabte 8 d'abril a la pista polisportiva s'inaugurà l'Escola de Tir amb Arc
        Clicker. A partir de les 12 del matí hi hagué una jornada de participació, amb l'exhibició
        de Juan Carlos Holgado, medalla d'or a les olimpíades del 92.
          Recordem que l'horari de tir és els dissabtes i diumenges de les 11 a les 13'30 h. a la
        zona esportiva (darrera el Pavelló de Salt).
          Cada tercer diumenge de mes: Tirada Social. També organitzen sortides programades
        a diferents camps de tir i recorreguts de bosc....
            R s n a ta                  Venda i reparació de bicicletes

             ¦  CENTRE RECANVIS MOTO           velomotors i motos
              V E N D A  RECANVIS         MOTOS
              TALLER REPARACIÓ
                                 CATALUNYA
                 IMPORTADOR PER A ESPANYA
                                ------------------------PERE TEIXIDOR
                p á r t e t e \
                                             MONTESA  DUCATI
                                 Cl. Major, 307    PEUGEOT   VESPA
       gaqyyggea)                     Telèfon 23 93 67    nfS'JZZ  d e r b i FARGA/5

          Ramon i Cajal, 8 - Telèfon 24 00 61 - SALT SALT        honda    PUCH
                                                        A L
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10