Page 4 - La Farga 155
P. 4

LOCAL                       RECULL
        CLUB D’ATLETISME
             SALT            -  Després que el Depar­ Abdalajís a Màlaga, un grup de
                          tament d'Ensenyament acabés   ballables, "Els Quatre Gats", i
                          les obres de construcció de  rock català amb Sui Gèneris.
                          l'aula d'Educació Infantil de tres  La festa s'inicià a les 5 de la
         El mateix dia de Sant Jordi, el
        Club d'Atletisme Salt organitzà   anys, aquesta s'inaugurà el  tarda i acabà ben entrada la
        laja popular Cursa a l'Alba, que  passat dia 2 de març.      matinada.
        continua essent en memòria de
        l'atleta Angel Velázquez. Tant la  - El dia 5 d'abril, a la plaça de la  - La Coral Rossinyol
        sortida com l'arribada es va fera  Diputació de Salt, la Ludoteca,  commemorè el 5è aniversari
        la Plaça de la Llibertatde Salt. En  juntament amb SEDEC, or­ de la Coral el dia 22 d'abril
        aquesta cursa hi pogueren    ganitzaren la campanya "qui  amb la representació de la
        participar persones de totes les  vol jugara...? L'acte acabà amb  comèdia musical "La Comèdia
        edats. Així els nens i nenes de 6
                          un espectacle d'animació a  del Gall". L'acte tingué lloc a
        a 15 anys tingueren un recorregut
                          càrrec de l'Àngel Daban.     les Bernardes a les 19 h.
        de 5 km. pels voltants de Salt, i
        totalment vigilats. Els adults a
        partir de 16 anys anaren fins a  - El dissabte 22 d'abril hi hagué  - El passat diumenge 23
        Aiguaviva, Estanyol, tocant a  una gran festa a la Pista  d'abril se celebrà el Dia de
        Bescanó, tornaren perMontfullà   Polisportiva de Salt, amb les  Sant Jordi al passeig Ciutat de
        i entraren a Salt per Torre Mirona,  actuacions de sardanes, el grup  Girona, amb paradesde llibres
        amb un recorregut total de 19  Magrib, un grup de ball flamenc  i rosesi la 3a Fira dels Artesans.
        km.                 i el cantant del Valle de

              BICICLETADA
          ESMORZAR FAMILIAR


           El passat diumenge 12 de març, el Club
         Tramuntana va organitzar una bicicletada-
         esmorzarfamiliara Anglès. Varen participar-
          hi unes 50 persones, entre socis, familiars i
          amics del club. Tot i la predicció de pluges,
         el bon temps va acompanyar la diada.
                                    (Fotografies C lub Tram untana)
             CAMPAMENT A

                FALGONS


           Durant la Setmana Santa, del 9 al 13
          d'abril, el Club Tramuntana va organitzar
          un campamaneta Falgons pera nois de 4ta
          7è d'EGB, on van assistir48 persones, entre
          nois i monitors. El campament de Falgons
        SALT/4 ha sigut una bona ocasió per estaren contacte
          amb la natura i fer excursions. Els joves
        D E  participants van tenir l'oportunitat
          d'aprendre moltescoses, com per exemple
        REVISTA  a fer-se el menjar.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9