Page 2 - La Farga 155
P. 2

L'infinit          Voldria pujar fins als núvols         Entrar la llarga distància
          a prop dc l'cspai infinit,          pobre espai... t'han invadit!
          i no sentir els planyívols          a la creació no donen importància
          dc l'estel que hagin ferit.         i Ics disbauxes es veuen de tamany petit.

          1 d'allà amunt....              Però si mirem els estel
          veure la terra,                amb repòs cl firmament
          el seu color mós bonic....          tó la puresa del vellut satinat
          verda, blava o emmorenida,           i d'una pau jaccnt.
          tots els colors!
          menys cl trist.                 Però hi ha un metall
                                  dc ccrta embranzida
          Sentir música celestial            que llampega amb mil trossos esparcits..
          amb afanys de concòrdia,
          com si no existís el mal           A quin lloc tindran recollida?
          i la balada fos de glòria.          mar o terra?
                                  o en els llims de l’infinit.
          Però tinc por de veure
          la terra feta una gorga fosca!...       Vet aquí la meva queixa,
          amb llot enganxandís,             pertorbant la creació,
          que a la seva vorera              si la natura mateixa
          no s'hi pugui asseure             quan se sent dolida
          per un sentiment rndeeís.            ella sola er*s fa remor.


                                             Anna Bonal


                                  Respectem les Deveses                               Abocaments de deixalles, com el de la foto,
                              desgraciadament n'hi ha uns quants a Les Deveses.
                              Quan hi anem a passejar sovint trobem llaunes,
                              bossesi altresdeixallesenmoltsindrets. Nohi podríem
                              fer res cadascú de nosaltres per respectar-la i protegir­
                              ia? De la mateixa manera que TOTS tenim el dret de
                              gaudir-ne, no és també responsabilitat de TOTS
                              respectar-la? Només ens cal ser una mica més
                              conscients i responsables.
                                              Xavier M argenat              LA FARGA

       SALT/2

       D E
       REVISTA           •-    •• T        V  - =  -
   1   2   3   4   5   6   7