Page 5 - La Farga 152
P. 5

LOCAL
          G ESC

     El GESC organitza el dia 27 de
   desembre de 4 a 7 de la tarda la
   tercera Gran Gescada per atots els
    nens i nenes al pati del Col.legi de
    les Dominiques. També hi haurà
   cada tarda de 4 a 6, del 27 al 31 de
    desembre, un Casal d'hivern pera
   tots aquellsque es vulguin divertir.
    Per més informació podeu trucar
    al telèfon: 23 46 86.


      SA LT SA RD A N ISTA
                        Exposició al Museu de Salt, "Adéu, carrilet" (Foto: Jaume Bosch)
     Per aquest mes de desembre,
    Salt Sardanista organitza el 6 de
    desembre, a les 12 del migdia, un          PATRONAT D'ESPORTS
    Concert de Sardanes a l'auditori
    de Les Bernardes, a càrrec de la  Ja entrats en el nou any, el  Torneig de Nadal de Futbol Sala
    Cobla de Cadaqués. A les 5 de la  Patronat d'Esports organitza el  escolar, concurs de mats, indiaka,
    tarda, doble audició de sardanes a  Nadal a Dojo. Així, del 2 al 4 de  aeròbic, descensos amb cordes,
    la Pista PiI¡sportiva de Salt, a càrrec  gener, de 2/4 d'11 a la 1 del matí  jugapop, jocs de bitlles, circuits,
    de les cobles Ciutat de Girona i  i de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, al  curses, tallers de tint, fanal de reis,
    Cadaqués.             Pavelló d'Esports i a la Pista  fils de colors, entreteniments,
     Més endinsats en el Nadal,  Polisportiva hi haurà una sèrie  cucanyes, danses, m ím ica i
    SaltSardanistaensofereixel dilluns  cl'activitats per a  nois i noies.  cançons.
    26 de desembre un Vermut de  Podeu trobar activitats com ara: II
    Sant Esteve a 2/4 de 12 del migdia,
    al Casal de Jubilats de Salt al  ----------------------------- RECULL-------------------------------
    passeig Verdaguer, i sardanes a
    càrrec de la Principal de Banyoles.      -Fins al dia 21 de desembre podeu trobar a la Casa de Cultura
                       Les Bernardes, l'exposició col·lectiva "PAIDEIA", muntatge sobre els
                       nens i la violència.
                           -També a la Casa de Cultura Les Bernardes, del 21 de desembre
     CLUB D'ESQUÍ SALT         al 10 de gener, exposició TALLES DE FUSTA de Joan Fita i exposició de
                       dibuixos d'en Jep Ro.Ma.
     El Club D'Esquí Salt ha preparat      -Els dies 28 de desembre i 2 de gener, a 2/4 de 5 de la tarda, al
    una sèrie de sortides per aquest  teatre de l'Hospital Psiquiàtric podrem veure la representació dels
    mes de desembre. Del 3 al 10 de  Pastorets.
    desembre estada a Tignes. Per les      -El Grup Rialles ens ofereix el dia 18 de desembre a les 12 del
    vacancesde Nadal, del 26al 31 de   migdia, al Casal dejoves l'Estació, un espectacle realitzat pel grup l'Àvia
    desembre, s'han organitzat unes   Pepa que portarà el títol "El Somni de l'Àvia Pepa".
    Colònies per mainada i adults al     -També al Casal de Joves de l'Estació, tots els diumenges
    Pallars, a l'estació de Port Ainé. d'aquest mes de desembre de 6 a 8 de la tarda: Cinema.
                           -El 17 de desembre a l'església de Sant Cugat, després de la
                       missa de 2/4 de 12, Concert de Nadal a càrrec del grup vocal AD Libitum
                       de Girona. El mateix dia de Nadal, la Coral Rossinyol ens oferirà un
                       concert després de la missa del migdia.
                           -El dia 30 de desembre, 7a Ruta de la Pau, de Salt a Montfullà.
                       Sortida a 2/4 de 10 del vespre de l'Església de Sant Cugat.
                           -Dia 26 de desembre, a les 6 de la tarda, Poema de Nadal de
                       Josep Maria de Sagarra, amb motiu del centenari del seu naixement.  c/vr»ivi v t
                       L'acte tindrà lloc a l'Església de Sant Cugat.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10