Page 1 - La Farga 143
P. 1

LA FARGA                R E V I S T A         D E | S A L T


                     ......                I  -   SETEMBRE/OCTUBRE-1993
   -
   13 4
   NÚM .

    -
   V X
   N  Y
   A

    LES BERNARDES:

    Un complex socio-cultural
   1   2   3   4   5   6