Page 6 - La Farga 142
P. 6

EL RACÓ DEL POETA

           Ja no puc recitar                     Notre-Dame
                                    Gàrgoles i monstres
            Ja no puc recitar!                    Tornaria sempre
            Les paraules se m'apaguen;
                                         a sentir el vertigen
            no tinc forces per cridar
                                         i l'alè que en dies freds
            que aquest món és injustícia               expiren tots els monstres
            encara que ho vulguin negar.
                                         en "La Notre-Dame"
                                         sentinelles de qualsevol
            Ja no puc escriure!                    moviment, massa atrevit,
            Les lletres no tenen valor,               gàrgoles geperudes
            no poden expressar res.                 altisonants i reclinades
            La gent s'amaga i ignora,                a l'ensurt del més decidit.
            parlar no els està permès.
                                         Esculpits d'hores,
                                         reposen barbes i braços
            Ja no puc lluitar!
                                         i t'avisen del poder
            M'han empresonat els versos,
                                         en les altures,
            l'ànima m'han afusellat.
                                         i et torben el silenci
            Diuen que som la revolta                 i l'esbufec del cor
            i tan sols volem llibertat
                                         en dies de pluja.                      F. Xavier Peya Bonell                 Francesca Laguarda                    frigoríficos del ter

                                               S m C Í .
                      ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC
                I SALA D'ESPECEJAMENT N.2 R.S. 10.4125/CAT-10.03930/GE

     SALT/6                  Cl- Major, 419-Tel. 23 31 11*     E D                       17190 SALT
                         Fax 24 45 18 - Telex 56204 FTER-E
     R EV ISTA               Apart. Correus, 239 - 17080 GIRONA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11