8 ÚLTIMES EDICIONS                            
315-maig 2017 SE/28-juliol 2017 316-octubre 2017 317-desembre 2017 EDICIÓ ACTUAL: número 321 - d'octubre
318-febrer 2018 319-abril 2018 320-juny 2018 SE/29-juliol 2018
           
El proper número de la Revista LA FARGA serà el núm. 322 del mes de desembre