Page 3 - La Farga 332
P. 3

Editorial    Índex                  bligats per la pandèmia, i complementant d’altres mesures que hem de respectar,
                       Ola mascareta ha esdevingut una peça imprescindible de la nostra indumentària per
                       sortir de casa. Com si fos una moda, n’hi ha de tota classe per triar i remenar: de farmàcia
    Breus ..................................................2 o de roba, lliseso estampades, serioses, divertides, transparents, de lluentons i, fins i tot,
    Editorial...............................................3 amb la foto de la nostra cara. Les tenim a l’abast a moltes botigues, al mercat, en alguna
                       perruqueria i, com no, per internet. D’aquí a poc les podrem comprar més barates, perquè,
    Entrevista............................................4 per fi!, en reduiran l’IVA al 4%.
    Converses a mitja tarda .............................7  La manera de dur-les, malgrat les recomanacions, també és diversa. Als espais tancats
                       (botigues, supermercats, perruqueries, ...)sembla que hem après a portar-la com cal. En
    Col·laboració ......................................8
                       espais oberts, la cosa canvia. Pels carrers, les places, el Parc Monar i les Deveses és
    Comunitat .........................................13 un campi qui pugui. Hi ha qui la porta sota el nas, a la barbeta, penjada de l’orella o a la
    Petits contes .....................................14  butxaca. De ser-hi, hi és. No fos cas que ens enxampés la policia i ens clavés una multa.
                       Sempre podem al·legar que estem fent esport o que desconeixem la normativa. N’hi ha
    Cultura ..............................................16 més d’excuses: ens fa calor, ens costa respirar bé, ens fa nosa per parlar pel mòbil o amb

 Obres d'ampliació de l'Escola Gegant del Rec. El pressupost global  Cuidem les Mascotes .......................18 la gent, estem fumant o asseguts en una terrassa.
 del projecte és de 5.427.475 euros. L'actuació permetrà eliminar els  Cinema .............................................20 Algú diria que és perquè som mediterranis (i nord-africans, hispans...), res a veure amb
 barracons i forma part de la planificació municipal en equipaments  societats asiàtiques, per exemple, que obeeixen a cegues les directrius. La qüestió és que
 educatius, com també ho és la construcció d'un nou centre de  Fotografia .........................................21 som una mica descreguts. Ens costa complir les restriccions. Més els joves que els grans,
 433 alumnes de cinquè de Primària de Salt van participar en els tallers escolars  secundària en uns terrenys a tocar del Parc Monar. La Generalitat  Pessics d’art i ecologia .......................22 tot sigui dit.
 organitzats per aprendre els detalls de la cistelleria, després de l'anul·lació de  de Catalunya va publicar, el 19 d'octubre, l'anunci de licitació per  Per acabar-ho d’adobar, hi ha els negacionistes, conspiranoics o pseudocientífics que ho
 l'edició d'enguany de la Fira del Cistell. L'activitat  es va desenvolupar  executar l'ampliació de l'Escola Gegant del Rec de Salt. Jardineria ..........................................25 saben tot i ens volen convèncer de les seves teories gens rigoroses enfront dels esforços
 principalment als patis escolars. Els tallers van a càrrec de l'Associació  Salut .................................................26 del món científic que va amb peus de plom fins que es conegui més a fons el virus.
 Catalana de Cistellers i Cistelleres.    Vivim una situació insòlita. Ens semblava que la crisi econòmica d’ençà de 2009 era el pit-
    Tradicions catalanes .........................27
                       jor que ens podia passar al segle XXI. La COVID-19 s’assembla més a un estat de guerra.
    Teatre ...............................................28  D’aquí l’esforç de cadascú.
    Notícies.............................................31  A hores d’ara, ens diuen que estem transitant el pic de la 2a. Onada, estrenada amb l’inici
                       de la Tardor. La davallada a les UCI és molt lenta, però. Hem estrenat toc de queda a les
    Ensenyament....................................32  nits i tenim confinament municipal els caps de setmana.
    Racó poètic.......................................35  Fa dies que bars, restaurants i el sector de la cultura estan tancats i el descontentament
                       creix cada dia que passa. Sense salut no hi ha economia, ni tampoc a l’inrevés. Perilla la
    El temps ..................................................36
                       supervivència de molts negocis, perquè no s’han previst prou mesures compensatòries.
    Gastronomia .....................................37 Potser d’aquí a pocs dies es podran suavitzar les restriccions, el que és cert és que aquest
    Un Salt enrere ..................................37   Nadal el viurem diferent. Ni sopars d’empresa, ni de família extensa. Els Reis, vindran a
                       Salt, només faltaria!, però d’una altra manera. Potser caldrà demanar cita prèvia per anar-
    Demografia .......................................38 los a veure. Qui sap?
    Poti-poti ............................................39 Enmig d’aquest fosc panorama, un bri d’esperança. Una farmacèutica americana ha co-
                       municat que la seva vacuna és efectiva en el 90% dels casos provats. Els russos, per no
    La mirada insòlita .............................40 perdre pistonada, s’han afanyat a dir que la seva més. A més a més, hi ha una desena més
 Durant l’any 2020 el Programa Referent d'Ocupació Juvenil de Salt,  d’assajos en fase avançada.
 que porta a terme l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, ha acompanyat
 L'Ajuntament de Salt impulsa l'actualització del cens d'activitat de la  a 220 joves per tal que poguessin continuar amb els estudis  La Farga no se solidaritza necessàriament amb  El 2021 podria ser, doncs, que l’estrenéssim amb alguna vacuna en marxa per la població
 vila amb l'objectiu de disposar d'un cens exacte de la realitat comercial  postobligatoris i/o a realitzar formació laboral. 160 joves corresponen  les opinions expressades en els articles signats  més vulnerable.
 i empresarial del municipi. Actualment hi ha unes 1.000 activitats dona- a joves que han volgut millorar la seva ocupabilitat realitzant formació  i no es fa responsable del seu contingut. La  Optimisme i una mica de llum que ens acosta més al final del túnel.
 des d'alta al registre municipal. Es revisarà i confirmarà l'existència de  laboral i/o aconseguint el seu retorn al sistema educatiu mentre que la  Farga autoritza la reproducció dels articles  Bones Festes!
 les activitats. S'identificarà i acreditarà la situació de cadascuna i poste- resta, 62, corresponen a saltencs i saltenques que un cop finalitzat  sempre que se n’indiqui la procedència.
 rior actualització del cens. 4t d'ESO, gràcies a l'acompanyament realitzat, han pogut accedir a  lafarga@revistalafarga.cat
 un recurs alternatiu i seguir un itinerari formatiu.
                         www.revistalafarga.cat                        ANY XLI NÚM 332 DESEMBRE DE 2020 COL·LABORACIONS: Lluis Mateu, Josep
                        EDITA: Associació La Farga – Revista de Salt Clarà, Joan Serrat, Robert Fabregas, Fèlix
                        lafarga@revistadesalt.cat - Tel. 649437295 Mussoll, Xavier Corominas, Xavier Cassany,
                        COORDINACIÓ: Manel Oliveras   Núria Heras, Pere Quero, Dolors Vilagran,
                        COORDINACIÓ DE DISSENY: Benet Boada Equip Farmacia Baleri, Institut Salvador Espriu,
                        ADMINISTRACIÓ: Anna Clarà    Institut Vallvera, Escola Pompeu Fabra, Escola
                        PUBLICITAT: Josep M. Pla     FEDAC, Cáritas Salt, Carme Vidal Burch
                        CONSELL DE REDACCIÓ: Carme Torrent,  de Les Cuineres de Salt, Gerard Taulé (Salt-
                        Agnès Cabezas, Anna Clarà, Josep M. Pla,  XOM).
 Salt ha celebrat durant aquest novembre el mes dels Itineraris segurs  Manel Oliveras, Carme Garriga, Júlia Pujolràs,  PORTADA:
 on els centres que formen part del primer i segon tram estan fent  amb la  Pilar Velázquez i Benet Boada. Títol: Valkiria
 activitats relacionades amb el projecte. Una de les propostes principals  col·laboració de: MAQUETACIÓ: Setdedisseny Tècnica: Escultura amb pneumàtics reciclats
 és el concurs que es va posar en marxa i que, entre el 2 i el 20 de  IMPRESSIÓ: Impremta Pagès Autor: Dani Galindo
 novembre, permetia escollir el disseny de la mascota dels itineraris.  L'Ajuntament de Salt ha iniciat la instal·lació de senyals lluminosos  CORRECCIÓ:CPNLP CONTRAPORTADA: Lluís Mateu
 La iniciativa ja es va posar en marxar el passat juny quan es va engegar  als passos de vianants de l'Avinguda de la Pau (de la rotonda del  PREU: 2,00 euros DISTRIBUCIÓ: Sergi Nieto
 un procés per presentar les propostes dels dissenys dels personatges  Camí dels Carlins fins al límit del terme municipal amb Girona) per  DIPÒSIT LEGAL: GI-356/1979
 que podien representar el camí escolar. En aquesta primera fase s'han  tal de millorar la seva visibilitat al mateix temps que s'augmenta la
 recollit 200 dibuixos dissenyats pels infants i joves del municipi i  seguretat en aquests punts. En total se senyalitzen setze passos
 d'aquests se'n van escollir 30. A prtir de l'1 de desembre està previst  de vianants i, en cada punt, se situen fins a cinc balises en cada
 que s'anunciï el guanyador o la guanyadora. sentit de circulació.                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8