Page 5 - La Farga 319
P. 5

Entrevista a en Frederic Mayol         per què dius que no teniu documentació d’aquest
         tipus?
         -Sí. Costa molt tenir documents relacionats amb sal-
         tencs que tinguin el seu origen a l’estranger. Això va
         sorgir d’una recerca que estava fent. Buscava fotos
         d’un casament musulmà a Salt i no vaig trobar res, ni
         en les fotos digitalitzades ni en les de paper. Llavors te
         n’adones que si l’arxiu ha de recollir la història de Salt,
         hi ha una part que no està recollida. D’aquí a 100 anys
         quan estudiïn el Salt de l’any 2000 no tindran les dades
         reals del que era. Per això ens interessen sobretot fo-
         tografies de celebracions, actes socials, etc. La crida
         a les xarxes no ha funcionat massa bé, per això ara
         estem contactant amb associacions i altres grups per
         mirar de solucionar-ho.              XIX era fet amb fibres naturals, ben fets, i aguantava
         -Em deies en entrar a l’arxiu que estàvem envoltats molts anys. Però ara cada vegada menys, tot i que els
         de paper. Però justament està canviant molt tot el documents en paper que s’han de guardar ja es fan en
         tema dels formats?                paper de millor qualitat.
         -Sí. Des de fa dos anys l’Ajuntament en teoria ja no -Estem anant cap a l’eliminació del paper però què
         treballa en paper, està implantada l’administració elec- passa si el núvol peta?
         trònica des del 2015. Fer-ho tot a través de la signatura -Has de tenir seguretat, tenir almenys tres còpies en
         digital. Per tant, a partir d’ara això variarà molt, tot just diferents llocs, amb servidors en llocs diferents. Així, si
         acaba de començar. La Generalitat ja ofereix un servei passa res, pots recuperar la informació. També veure on
         que es diu ‘iarxiu’, que és per transferir tota aquesta contractes el núvol, perquè pot ser una empresa que en
         documentació electrònica, penjada en aquest núvol en uns anys desaparegui... o qui t’assegura que el format
         un servidor de la Generalitat.          que avui dia fas servir, com pot ser el .doc, el puguis
         -Deixarà d’haver-hi armaris i papers! Bé, hi haurà obrir d’aquí a uns anys? Per això de tots aquests docu-
         els que s’han generat fins ara...         ments has d’anar fent migracions. Això també ho ofereix
         -Sí, el que passa és que han variat molt les condicions el servei ‘iarxiu’ de la Generalitat, que, de tant en tant, va
         de fabricació del paper. El paper actual, si el compares fent aquestes migracions. I també per això s’està procu-
         amb un paper de principis de segle XX, canvia molt, i rant tendir a la instal·lació de programari lliure.
         si anem més enrere encara més. El paper del segle
         PRIVILEGI DEL BATLLE DE SALT-1449 (Arxiu Municipal de Salt)
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10