Page 6 - La Farga 318
P. 6

Entrevista a en Josep Maria Seguí     celona i l’endemà ja està a punt per repartir. Es treba-
     lla dia i nit, se separen els components de la sang i
     passen unes analítiques rigorosíssimes, la sang que hi
     ha a Catalunya és segura al 100%. Cada bossa passa
     per tot un procés i a més encara que el donant digui
     i sàpiga segur el seu grup sanguini, la sang es torna
     a analitzar quan arriba a laboratori. Es va crear certa
     alarma després d’emetre’s un documental a la televi-
     sió sobre el negoci del plasma a Estats Units. Allà es
     paguen les donacions i el reportatge denunciava que
     hi havia gent amb addiccions que per guanyar diners
     anaven a donar sang. Però això no té res a veure amb
     la situació d’aquí. Catalunya és autosuficient en sang i
     volem ser-ho també en plasma.

     -A partir de la crisi econòmica s’ha notat algun can-
     vi?                        confirmat pel mateix Banc de Sang.
     -Amb les retallades hi ha menys personal durant les ex-
     traccions, això sí que s’ha notat. I el refrigeri que hi ha  -Així és ben merescut el monument al donant com
     ara és força més senzillet que el que es donava abans.  el que tenim a Salt!
     Per això alguns delegats ens hem espavilat també per  -I tant. Vaig estar insistint a l’Ajuntament durant quatre
     obtenir col·laboració amb els ajuntaments que ens pro- anys pel monument. N’hi havia a molts altres pobles i
     porcionen alguns entrepans o aquí a Salt coques fetes  aquí no en teníem. Quan el van voler inaugurar està-
     pels alumnes de formació professional de l’Escola Pia.  vem en període electoral i no es va poder, així que es
                              va haver d’ajornar però finalment ho vam aconseguir.
     -Com valores la teva experiència personal amb l’as- L’Espai Gironès va pagar tot el material que va per-
     sociació?                     metre a en Dani Galindo fer aquest monument que per
     -Ser present en una jornada de donació de sang és  mi és preciós. El 2017 es va fer també l’apadrinament
     molt maco. És molt agraït, tot i que acabes cansat per- del monument per part de l’Associació de Donants de
     què 14 campanyes a Salt encara que siguis un equip  Sang a través de la Unesco. Llàstima que hi falten unes
     és cansat, però et sents molt feliç. Veure que a finals  llums però espero que es puguin posar més endavant.
     d’any s’han aconseguit els objectius fa que et sentis            Agnès Cabezas Horno
     molt satisfet.

     -És un bon moment també per estar en contacte       Pròxima donació de sang a Salt:
     amb els veïns.                          21 de febrer de 2018,
     -Jo sóc fill de Girona però fa 40 anys que visc a Salt i   de 10 a 13,30 h i de 16 a 21 h
     sóc molt saltenc! Que no em toquin Salt! Quan treba-
     llava, jo com molts, ens passàvem el dia fora de Salt i      a l’Hotel d’Entitats.
     gairebé que hi anàvem a dormir, era un poble dormito-
     ri. Però des que em vaig jubilar, ara farà 7 anys, vaig
     descobrir de nou la vila i ostres, quin poble i quin jovent
     més ben parit que tenim! A més, a mi m’agrada molt i
     procuro ser a totes les activitats que es fan a Salt on
     aprofito per prendre algunes imatges, ja que m’agrada
     molt la fotografia.

     -La gent respon bé a les crides del voluntariat?
     -Quan la gent la necessites et respon. A la marató 2.0
     a tot Catalunya, a pesar de la grip que feia pensar que
     no s’arribaria als objectius, finalment s’han superat i tot.
     Pels atemptats de Barcelona vam haver de fer córrer
     l’avís que no feia falta més sang. El meu mòbil no pa-
     rava de sonar de donants d’aquí Salt que em trucaven
     per saber on s’havia d’anar a donar sang. També, per
     això s’ha de vigilar molt tot el que es penja a whatsapp
     i xarxes socials perquè a vegades corren informacions
     que no són veritat. Per això no difonem res que no sigui


     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11