Page 6 - 318
P. 6

Entrevista a en Paco Paulí       ant. I la resposta va ser que si no ho acceptava m’obri-
       rien un expedient. Davant d’això, ho vaig acceptar. El
       dilluns següent em vaig presentar a l’Ajuntament com a
       jutge i la mateixa tarda em trucaven dient que hi havia
       un mort a les Guixeres.
       -Caram, quina entrada!
       -Llavors vaig presentar-me a la Guàrdia Civil perquè
       encara no sabien qui era el jutge. Allà, una parella de
       guàrdies em van acompanyar fins on era el cadàver. I
       jo li vaig dir: “Bé, i ara què he de fer?” I em diu un d’ells:
       “Vostè l’ha de cridar tres vegades i si no contesta, ja pot
       aixecar el cadàver”. Fixa’t quin mètode!
       -En aquell moment el jutge de pau aixecava cadà-
       vers? Avui dia això ja no va pas així...
       -Però en aquell moment era així. El jutge de pau, que
       no cobrava res, era qui aixecava cadàvers i també hi
       entraven actes de conciliació, entre veïns i familiars.
       Vaig tenir diversos actes de conciliació entre matrimo-
       nis i això era molt complicat. Ja els deia només d’en-
       trar: “Escolteu, si no veniu pas amb la fe d’arreglar-ho,
       jo us puc dir molt bones paraules, però si no veniu amb
       aquesta intenció, més val que pleguem”. Ara, també  No va saber mai qui va ser?
       hi havia casos irreconciliables. Recordo un home que  -Mai, mai vaig saber qui m’havia fet aquest favor. Clar,
       va entrar al menjador a queixar-se de la seva dona,  fent de botiguer és lògic que has de tenir bon caràcter,
       mentre ella l’esperava fora. Llavors li va tocar parlar  paciència per nassos, coneixes molta gent... Al principi
       a la dona i tot enraonant em pregunta: “Ja li ha dit ell  me’n vaig veure un tip, sincerament, però després de
       que de tant en tant em pega?”. Aquí ja vaig perdre els  tot el procés, puc dir que no estic pas descontent de
       estreps, el cas s’havia acabat, aquí no hi ha res a ar- com vaig actuar. La majoria de vegades no tenia pas
       reglar, home!                   coneixement de les coses, però sempre vaig intentar
       -Però diu que eren al menjador de casa seva? El  aplicar el sentit comú i crec que me’n vaig sortir prou
       venien a trobar allà?               bé.
       -Sí, i tant. Picaven a la porta de la botiga i els rebia allà  -Des d’aquest sentit comú, com veu l’actualitat?
       al menjador. En fi, veies moltes bestieses... Durant els  -Malament. No anem bé perquè la gent que governa
       més de sis anys que vaig ser jutge de pau, hi va haver  només ho fa de cara a la cartera. Jo no he estat mai de
       sis o set penjats, atropellaments, etc. Quan aquesta  cap partit, però de la manera que ho veig, els polítics
       tasca va passar a Girona encara era el jutge. Després,  fan més cas del partit que no pas del poble i hauria de
       el 1987, aquesta figura va tornar a Salt però amb el  ser al revés, sempre s’hauria de prioritzar el què convé
       temps ha canviat, ara cobren alguna cosa per les des- al poble. Si la gent no posa seny i no som més honrats,
       peses i fan casaments, etc.            no anem pas bé.
       -Suposo que el van proposar pel seu bon caràcter.               Agnès Cabezas Horno


       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11