Page 9 - 316
P. 9

L’ÚLTIMA GRAN DIADA (Onze de Setembre de 2017)
          a diada nacional de Catalunya d’aquest
         Lany 2017, tot i l’alt grau de crispació que
         fomenta el govern de l’Estat espanyol recol-
         zat per un seguit de mitjans manipuladors
         que li fan de portaveu, ha tornat a demos-
         trar que s’ha convertit en la gran festa cata-
         lana de la identitat, el seny i la democràcia.
         A les portes del desitjat referèndum del pro-
         per 1 d’octubre, on per fi tots els catalans
         exercirem el nostre legítim dret a decidir, la
         diada de l’Onze de Setembre a Barcelona
         ha estat un cop més una jornada interge-
         neracional, massiva, festiva, emotiva, pací-
         fica, reivindicativa ...
         MASSIVA: més enllà del ball de xifres que
         pretenen crear confusió, centenars de mi-
         lers de ciutadans de totes les contrades
         vam omplir de gom a gom el carrer Aragó
         i el passeig de Gràcia formant un gran sig-
         ne més, símbol de tot allò positiu que uneix
         sensibilitats i expectatives de gent ben di-
         versa.
                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14