Page 7 - 316
P. 7

.
      col laboració                                14 octubre de 2016


          na melodia de l’ànima sona i s’expressa mentre Per què ens allunyem del que som? Per què ens des-
         Ujo deixo relliscar l’eina sobre el paper. La música humanitzem?
         destapa els meus sentiments íntims i els fa ressorgir Retornem a la vida, si us plau. Recuperem la natura i
         amb una potència que m’aclapara. De la mateixa ma- l’essència de les coses. Fem-ho pel bé de la terra, l’uni-
         nera que la tardor es va fent realitat al nostre voltant vers i pel futur dels nostres —i vostres— brots.
         allargant la màgica nit i escurçant, lentament, la llum           Robert Fàbregas Ripoll
         del dia.
         La tardor és un temps ben especial i meravellós si estàs
         al costat del bosc. Llargament m’he queixat del divorci
         entre els homes i la natura en aquests dies de la nostra
         història. Aquesta separació és l’origen del desordre, del
         nostre sentit de desorientació. No ens trobem còmodes
         —encara que alguns creguin que sí— entre els prefa-
         bricats, el ciment, el metall i els colors manufacturats
         entre químics i falsedats.
         Som resultat de ser natura i de viure entre les herbes
         i els arbres del bosc. Hem de celebrar l’arribada dels
         equinoccis, la caiguda de les fulles i la mort de la vege-
         tació. I ho hem de fer perquè són l’energia dels brots
         que vindran, del verd que s’escamparà quan hagi pas-
         sat l’aclaparador refugi de l’hivern.                                                Pere “Peret”...

           olts i molts anys de gran veïnatge -portes obertes a
         Mtothom-, persona de coratge, optimista, emprene-
         dor... amb records llunyans d’aquella primera festa on
         vàrem conèixer la teva estimada Fina...Pere, avui, dia
         13 de setembre, quietament, amb un aire que escam-
         pa la pau en els cors, ens has deixat “plantats” -sense
         fer remor-, com en els manerons dels teus horts, o
         com en les caixes del florent planter de la teva era! Te
         n’has anat a la vida de Déu en qui ben confiaves amb
         aquesta teva expressió “fins que Déu vulgui!”. I ets la
         persona que, probablement, ha assistit a més acomia-
         daments de final de vida: agafaves el teu cotxe i, ben
         ple, feies via cap allà on fos del nostre petit-gran país.
         Tenim el record de moltes vivències al voltant d’aques-
         ta immensa era de Can Maret, on hem ballat, menjat,
         rigut, cantat, compartit... aquest any també, tot i que
         la salut feia figa... vares voler que “…el tiempo pas-
         sará...”. No et descuidaves de felicitar en l’onomàstica
         dels veïns i t’acomiadaves amb “adéusiau i fins Nadal”.
         I les visites a la mare centenària: t’asseies i comença-
         ves el reguitzell d’acudits que enxarxaves un darrere
         l’altre i, entremig de cadascun, esclafies amb aquella
         rialla tan personal, tan característica, ben sonora, però
         sense estridències. Eres un pou de saviesa popular,
         coneixies totes les vides d’abans del teu estimat i sem-
         pre honorat poble de Salt, I, nosaltres, els veïns, no
         badem i mantindrem en els nostres cors la vida d’un
         home savi, un home bo, un primer i segon pare, un avi
         gros -de categoria superior-, un veí amb majúscula...
         Pere, “Peret”... “quan arribis a dalt la carena...”


                    Dolors Cabratosa Teixidor
                   i tots els veïns del teu “Barri”


                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12